Lai holh thim

Chin-Dansk Ordbog

Skriv et ord eller en del af et ord og vælg sprog og metode:       (ṭ = tt, Ṭ = Tt)   
Sprog: Chin-Dansk:     Dansk-Chin:     Chin-Dansk-[Engelsk] :
Metode: Find ordet i starten af teksten:     Ordet kan være inde i teksten: