Til forsiden
Tilbage


Danske vokaler

'Vokal' er det samme som 'selvlyd', på chin 'cafang aw'. Jeg skal her forsøge at beskrive, hvordan man udtaler dem på dansk.

 

vokalkuffert

Billedet herover forestiller en kuffert (eller kiste) med rundt låg og flad bund. Ved det runde låg er anbragt de vokaler, som man siger med runde læber. Ved den flade bund er de vokaler, som man siger med flade læber.

På kuffertens forside er der de vokaler, der udtales med tungespidsen langt fremme i munden (fortungevokaler), og på bagsiden er de vokaler, hvor tungen er trukket tilbage (bagtungevokaler).

På sproget chin har man vokalerne 'u' og 'o', der udtales med runde læber. Desuden er der 'aw', der svarer til det danske 'å'.

Chin har både fortungevokaler og bagtungevokaler, men mangler det, der svarer til dansk 'y', 'ø' og 'ö'.

Bogstavet 'ö' bruger man faktisk iikke i dansk skriftsprog. Det er bare et meget åbent 'ø'. Kufferten er nemlig lavet sådan, at jo længere man går nedad i kufferten, des mere åbnes munden.

Oversigt:

Det runde låg: læberne er runde (y, ø, ö, u, o, å)
Den flade bund: læberne er flade (i, e, æ, a)
Forsiden: tungen er foran i munden (i, e, æ, y, ø, ö)
Bagsiden: tungen er trukket tilbage (u, o, å, a)

Højden:
i, y og u ligger højest, man gaber kun lidt, kæben er høj,
e, ø og u ligge i midten, man gaber lidt mere, kæben er lavere,
æ, ö, å og a ligger nederst, man gaber mest, kæben er lav.

Prøv at gøre nogle øvelser ved at synge de konsonanter, der er nævnt i skemaet nedenfor. Læg mærke til, hvad der sker med læber, tunge og kæbe.

Hvad sker der?
Syng: læber tunge kæbe
i - e - æ ingenting,
læberne er flade
ingenting,
tungen er fremad
kæben bliver lavere
y - ø - ö ingenting,
læberne er runde
ingenting,
tungen er fremad
kæben bliver lavere
i - y læberne bliver runde ingenting,
tungen er fremad
ingenting,
kæben er høj
y - u ingenting,
læberne er runde
tungen trækkes tilbage ingenting,
kæben er høj
u - o - å ingenting,
læberne er runde
ingenting,
tungen er bagud
kæben bliver lavere
æ - a ingenting,
læberne er flade
tungen trækkes tilbage ingenting,
kæben er lav
a - å læberne bliver runde ingenting,
tungen er bagud
ingenting,
kæben er lav

De danske vokaler kan være mere eller mindre åbne:

Et 'i' kan lyde som et 'e'. Sammenlign 'fil' og 'til'.

Et 'e' kan lyde som et 'æ'. Sammenlign 'mere' og 'med'.

Sådan er det også med flere af de andre vokaler.

Stød:

Danske vokaler kan være forsynet med stød. Det har vi intet bogstav for, men det lyder som 'h' i chin, f.eks. 'duh'.


Til forsiden
Tilbage