Til forsiden
Tilbage


Dansk grammatik

Indledning

Jeg vil forsøge at skrive en elementær dansk grammatik for vore chin-talende flygtninge.

Den er på ingen måde fuldstændig. Jeg vil især skrive om det, der kan volde særlige vanskeligheder for chin'erne, hvis sprog har en struktur, der er så forskellig fra det danske sprogs.

De eksempler, jeg anfører, er i vid udstræknng hentet fra Bibelen (Lai Baibal på internettet), fra ordbogen og fra de artikler, jeg har fundet på internettet. Men nogle eksempler har jeg selv konstrueret; så det er nødvendigt at være opmærksom på fejl, og jeg håber, at mine chin-venner vil hjælpe mig med at rette sådanne fejl.

Det ville have været en fordel, hvis alle forklaringer var skrevet på chin. Men det magter jeg jo ikke. Måske andre kan gøre det engang.


Til forsiden
Tilbage