Til forsiden
Tilbage
Translate to English with Google

Om denne ordbog

Denne ordbog oprettes på grundlag af dr. David Van Bik: English-Chin Dictionary. Det er mit håb, at den kan blive til hjælp for de flygtninge, der nu bor iblandt os, fordi de har måttet forlade Chin State i det nordlige Myanmar (Burma).

Ordbogen bør anvendes med megen forsigtighed, for der er mange faldgruber, der måske ikke fra starten er blevet opdaget.

Min fremgangsmåde er den, at jeg gennemgår den oprindelige ordbog fra a til z. Det kan være nemt nok at oversætte det engelske til dansk. Men derefter skal jeg for hvert ord afskrive den forklaring, der står på chin, og jeg aner sædvanligivis ikke, hvad det er, jeg skriver.

Jeg forsøger at undgå fejl af den slags, der er givet med vitsen om ham, der skulle oversætte "Du skuffer mig" til engelsk. Det blev til "You drawers me". Drawers betyder ganske vist 'skuffer'; men det er flertal af navneordet 'skuffe'.

Et engelsk ord kan have en hel vifte af betydninger i oversættelse til dansk. Og det er jo ikke sikkert, at ordbogens forfatter har haft mere en een af dem i tankerne, når han oversatte til Chin. Tilmed har forfatteren utvivlsomt haft amerikansk baggrund, og véd vi nok om, hvilke betydninger der er i forgrunden for amerikanere? Det er jo ikke nødvendigvis de samme som for englænderne.

Heldigvis har forfatteren ofte anført eksempler på sammenhænge, hvor ordene kan bruges. Dem har jeg så vidt muligt taget med, for når der er et sådant eksempel, er man jo på mere sikker grund med hensyn til den betydning, forfatteren har valgt at oversætte. De danske oversættelser kan i den sammenhæng virke lidt klodsede; men hellere det end at undvære dem.

Det engelske sprog er jo i grunden en sammensmeltning af to sprog: Dels det gamle angelsaksiske og dels det latinbaserede, som kom ind fra Frankrig. Det kan medføre, at det samme danske ord forekommer flere gange, først som oversættelse fra den ene så som oversættelse fra den anden sproggren, og årsagen ser man kun, hvis det engelske ord er med i listen.

Et sprog afspejler den virkelighed, man lever i. Virkeligheden i de høje bjerge syd for Himalaya er en anden end den, vi kender i England eller Danmark. Der kan være chin-ord, som vi egentlig ikke har noget tilsvarende til på dansk. I mangel heraf ville vi så være nødt til at bruge et par sætninger for at forklare meningen. Ligså den anden vej. Og her er det den vestlige (engelske) virkelighed, der har sat dagsordenen. Det drejer sig her om en oversættelse af en ordbog, der går fra engelsk til chin, så vi får en dansk-chin ordbog. Teknisk er det derefter nemt nok at vende teksten om, så man også får en chin-dansk ordbog. Det, der står på den ene side af et lighedstegn, er jo det samme som det på den anden side. Men det indebærer to åbenbare mangler:

Lad mig give et eksempel: En struds hedder på engelsk 'ostrich'. Sådan en fugl findes jo ikke i chin'ernes høje bjerglandskaber syd for Himalaya. Man kan have lært om den i skolen og kan så måske bruge betegnelsen 'ostrik va'; men ellers er der ikke andet at gøre end at oversætte til 'va nganpi'. Det betyder 'en meget stor fugl'. Og det er acceptabelt i en lille lommeordbog. Det er jo rigtigt, at en struds er en meget stor fugl. Men derfra kan man jo ikke slutte, at en meget stor fugl altid er en struds. Og det er den svaghed, der præger ordbogen chin-dansk, der jo er blevet til på den teknisk nemme måde: at flytte om på højre og venstre side af lighedstegnet.

Jeg håber, at chin'er med tilstrækkeligt kendskab til dansk vil være med til at fjerne de værste misforståelser fra ordbogen.

Med venlig hilsen, Johs. Lind, Telefon: 7546 0361. Mail lind@hobugt.dkCopyright for dansk version © Johs. Lind

Til forsiden