Søg i artiklerne

Gør søgeordet så kort som muligt. - Hvis man f.eks. søger på ordet "pron", vil man få henvisning til alle de steder, hvor denne bogstavkombination forekommer, f.eks. "pronomen" og "pronominer". - Hvis man derimod søger på "pronomen" skal hele dette ord forekomme, for at søgningen kan give resultat. - Se iøvrigt vejledningen.

Se vejledning


Indfør søgetekst:     Afsnittet skal også indeholde teksten:    

Vejledning

Store og små bogstaver
Store og små bogstaver regnes lige.
Dobbelt søgning
Hvis man skal søge et ganske almindeligt ord, får man sikkert præsenteret alle artiklerne. Her kan det være en fordel at foretage en præcisering. Her kan man benytte den efterfølgende rubrik, der indledes med "Afsnittet skal også indeholde". Denne tekst skal altså forekomme i samme afsnit, for at fundet bliver anerkendt.
Hvor langt søges?
Søgningen foregår i eet afsnit ad gangen. Hvis man bruger dobbelt søgning, skal den anden tekst altså forekomme i samme afsnit.
Alternativ søgning
Man kan foretage alternativ søgning ved at anbrige tegnet "|" mellem de to søgetekster. F.eks. "pronomen|stedord".
Joker
Et punktum fungerer som joker, et bogstav pr. punktum.Tilbage til forsiden