Hobugt.dk

Denne hjemmesides hovedindhold er online ordbøger for forskellige sproggrupper af Chinfolket, der har hjemme i Burma op mod grænsen til Bangladesh og Indien. Min første opgave blev at lave en ordbog for Hakha Chin. - Dernæst fik jeg lavet en ordbog for Tedim Chin, der også kaldes Zomi. - For tiden er jeg i gang med endnu en ordbog, denne gang for Falam Chin.

NB: Alle tre databaser er nu overført til Chin-folkenes egen hjemmeside, Chin i Danmark. - Her vil en eventuel videre udvikling af ordbøgerne foregå.

Hjemmesiden indeholder desuden en lille afdeling med nogle eksperimenter. Her kan man blandt andet kryptere adgangskoder.